TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR SANAT VE SİNEMA VAKFI GENEL KURULU

TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR SANAT VE SİNEMA VAKFI GENEL KURULU

Vakfımızın 1.Olağan Genel Kurul Toplantısı COVID-19 salgını sebebiyle ertelendiğinden dolayı önceden ilan edilen gündem gereğini görüşmek üzere 18.12.2021 tarihinde CUMA günü saat:12.00 ‘de vakıf merkezinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde bir hafta sonra 24.12.2021 tarihinde aynı yer ve saatte aşağıda yazılı gündemle yapılacaktır.

GÜNDEM:

1-Açılış yoklama

2-Divan Başkanı ve Katip üyelerin seçimi

3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4-Geçici Yönetim Kurulu Faaliyet ve Mali Raporun Okunması  İbrası

5-Mütevelli heyet Üyelerine alınacak yeni  üyelerin görüşülmesi

6-Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerin Seçimi ve onur kurulu üyelerinin seçimi ve belirlenmesi

7-Yıllık üye aidatlarının görüşülüp belirlenmesi.Yeni mütevelli üyelerinin giriş aidatının belirlenmesi

8-Dilek ve Temenniler.

9-Kapanış.

                

YÖNETİM KURULU

Facebook Yorumları
Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır.