TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR SANAT VE SİNEMA VAKFI KURULDU

TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR SANAT VE SİNEMA VAKFI KURULDU

Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı, Türkiye’de ve Türk Dünyasında sinema, tiyatro ve televizyon dünyasına katkı sağlamış çok değerli sanatçılar, belgeselciler ve yapımcılar tarafından Kuruluşu için Vakıf Senedi imzalandı ve İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesine müracaatı yapıldı.

İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2020/99 Esas ve 13.01.2021 tarihli kararı ile kuruluşu tescil edildi.

Vakfımızın kuruluş amacı: Türk kültür ve medeniyetinin yaşanmış olduğu ülke ve bölgelerdeki insanlar arasında dostane ilişkiler kurmak; ortak dil, tarih, sanat, gelenek ve görenekleri araştırarak somut ve somut olmayan kültürel mirası ortaya çıkarmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak; başta sinema ve görsel sanatlar olmak üzere, resim, müzik, sinema filmi, belgesel film, çizgi film, hareketli görüntü, radyo ve televizyon programı gibi sanatın her alanında üretim yapmak, yaptırmak, yapanları teşvik etmek, destek olmak, Türk Dünyası film arşivi oluşturmak, eğitim, kültür ve sanat insanlarını bir araya getirmek, tanışma ve kaynaşmalarını sağlamak, Türkçenin bütün lehçeleriyle kullanılmasına, anlaşılmasına, zenginleştirilmesine, yaşatılmasına ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak veya bu alanda yapılan çalışmaları desteklemek.

Türk Dünyasının kültür, sanat ve medeniyetinin, milli ve manevi değerlerinin gelecek nesillere doğru şekilde aktarılması için çalışmalar yapmak ve geniş bir coğrafyada tanıtılmasını ve ele alınmasını sağlamak; Türk Dünyası ve temas halindeki diğer ülkelerin tarih, kültür, sanat, eğitim ve ekonomisi ile ilgili inceleme ve araştırmalar yapmak, düşünce üretimi, beyin fırtınaları toplantıları yapmak,  tanıtmak ve değerlendirmek, bilimsel araştırmalar yapmak, gençliğin eğitimine yardımcı olmak, öğrenci ve öğretim görevlilerinin başarılarını teşvik etmek, yapılanlara maddi ve manevi katkılarla destek olmak, bu ve benzer konularda, yerli veya yabancı benzer kuruluşlarla işbirliği yapmak, Türk Dünyasında işbirliği ve dayanışmayı sağlayarak sanata, eğitime, bilime, kültüre, dünya barışına ve insanlığa hizmet etmek, Vakfın amaçlarındandır.

Yukarıda amaçlarını yazdığımız şekliyle, Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı adıyla bir vakfın kuruluşunu yapmış bulunmaktayız. Türk Dünyası Kültür Sanat Vakfı kâr amacı gütmeyen gönüllü bir kuruluştur.

 

 

 

 

 

 

Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı İmza Töreni

2019 Yılında yapılan 2. Türk Dünyası Sinemacılar Çalıştayında Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı kurulmasına karar verildi. Vakfın Kuruluşu içi Vakıf Senedi imzaya açıldıTÜRK DÜNYASI KÜLTÜR SANAT VE SİNEMA VAKFI KURULDU 2

TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR SANAT VE SİNEMA VAKFI KURULDU 2

TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR SANAT VE SİNEMA VAKFI KURULDU 4

TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR SANAT VE SİNEMA VAKFI KURULDU 4

TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR SANAT VE SİNEMA VAKFI KURULDU 5

TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR SANAT VE SİNEMA VAKFI KURULDU 5

TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR SANAT VE SİNEMA VAKFI KURULDU

TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR SANAT VE SİNEMA VAKFI KURULDU

TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR SANAT VE SİNEMA VAKFI KURULDU 9

TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR SANAT VE SİNEMA VAKFI KURULDU 9

TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR SANAT VE SİNEMA VAKFI KURULDU 7

TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR SANAT VE SİNEMA VAKFI KURULDU 7Facebook Yorumları
Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır.